Kuinka usein olet kuullut parin eroavan, koska he ovat kasvaneet erilleen? Miksi erilleen kasvaminen tapahtuu? Ihmiset muuttuvat elämänsä aikana ja on luonnollista, että ihminen kehittyy ja löytää itsestään uusia puolia iän karttuessa. Tämä on hieno asia, mutta se voi myös asettaa haasteita parisuhteelle, mikäli parisuhteen osapuolet kasvavat hyvin itsenäisesti omiin suuntiinsa. Lopulta voi olla vaikea enää löytää sitä yhteistä, joka liitti parin alun perin yhteen. Keskustelu parisuhteiden ja avioliittojen ympärillä on vahvasti keskittynyt ongelmiin, eroihin ja niiden syihin. Mitä jos panostaisitte suhteeseenne ennen kuin asiat ovat huonosti? Loisitte yhdessä suhteellenne vahvaa pohjaa, joka kestää arjen ja työelämän paineissa.

Mitä jos sen sijaan että kasvaisitte erilleen, kasvaisittekin yhteen? Kehittyisitte ihmisinä yhdessä ja löytäisitte itsestänne uutta yhdessä kumppaninne kanssa. Mitä jos riitelyn ja syyttelyn sijaan tukisitte ja nostaisitte toisianne? Antaisitte toisillenne parasta itsestänne, parasta mitä teillä on tarjota. Saisitte ja vastaanottaisitte rakkautta ja arvostusta ja tuntisitte olonne toistenne seurassa hyväksi, rakastetuksi, hyväksytyksi.

Sellaisen ihmisen löytäminen, jota aidosti rakastaa ja jonka seurassa on hyvä olla, on äärimmäisen arvokas asia. Siitä täytyy huolehtia ja sitä täytyy vaalia. Uskon, että suurin osa meistä haaveilee siitä, että pystyy jakamaan koko elämänsä toisen ihmisen kanssa rakastaen, ja tullen rakastetuksi. Tullen nähdyksi, kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on. Uskon, että mikään ulkoinen asia ei voi korvata tätä tunnetta. Se on sellaista, joka tuo ihmiselämään aitoa iloa, onnea ja merkitystä.

Parisuhde on aivan erityislaatuinen verrattuna kaikkiin muihin aikuisiän suhteisiin. Se on herkkä ja hauras. Sen vuoksi siitä täytyy pitää aivan erityistä huolta.

Liity seuraamme luomaan rakkaudellisempaa, arvostavampaa ja sitoutuvampaa parisuhdemaailmaa yksi kaunis sana, teko ja taito kerrallaan. www.saturakkaus.fi

 

– Juha / Saturakkaus

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.