Edellisessä kirjoituksessani raapaisin pintaa aiheesta parisuhteen perimmäinen tarkoitus. Kuinka parisuhde antaa meille mahdollisuuden kasvaa ihmisinä, rakastaa ja tulla rakastetuksi syvemmin kuin koskaan aiemmin ja kuinka se tarjoaa meille mahdollisuuden eheytyä ja kasvaa yhdessä kokonaiseksi.

Vain pikainen silmäys uutisiin tarjoaa meille karun ikkunan siihen todellisuuteen, jossa tällä hetkellä elämme. Koko kasvuprosessimme on jatkuvaa taiteilua sen kanssa, mikä on hyvää tai huonoa, millaisia meidän tulisi olla tai millaisia emme saisi olla. Joudumme arvioimaan itseämme peilaten muihin ihmisiin sekä yhteiskunnan ja erilaisten yhteisöjen asettamiin vaatimuksiin. Luomme odotuksia ja uskomuksia itsestämme ja muista ihmisistä alitajuisesti perustuen hyvin paljolti siihen, kuinka koemme tulevan hyväksytyksi tässä maailmassa. Tuomme nämä uskomukset, oletukset, odotukset ja rajoitteet myös mukanamme parisuhteeseen.

Nämä uskomukset voivat olla hyvin voimakkaita ja niillä on kauaskantoiset seuraukset myös parisuhteisiimme. Joku on saattanut päätyä siihen tulokseen, että ei ole rakkauden arvoinen. Toinen ei usko rakkauteen ollenkaan ja kolmannella on vaikeuksia uskoa siihen, että rakkaus olisi pysyvää. Jos meillä on jokin tällainen uskomus itsestämme, kumppanistamme tai rakkaudesta ylipäätään, se tulee asettamaan meille haasteita niin kauan, kunnes kohtaamme ja käsittelemme sen. Jos meillä on jokin vakaa uskomus, joka on ristiriidassa todellisuuden kanssa, se aiheuttaa meissä levottomuutta, epäuskoa tai jopa pelkoa. Jos sinulla on usko, että et ole rakkauden arvoinen ja kumppanisi osoittaa sinulle rakkauttaan, se saattaa tuntua jopa ahdistavalta. Kun tiedostat mikä sinua estää antautumasta rakkaudelle täysin, voit muuttaa asioita.

Parisuhde tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun, jollaista emme muutoin voi kokea. Ymmärtämällä ja hyväksymällä erilaiset persoonamme, erilaiset toimintatapamme ja löytämällä erilaisuuksistamme vahvuudet, jotka täydentävät toisiaan, pääsemme nauttimaan elämästä ja parisuhteestamme uudella tavalla. Pelaamalla toistemme vahvuuksiin olemme aina yhdessä vahvempia, parempia ja onnellisempia kuin yksin. Hyväksymällä omat vahvuutemme, heikkoutemme ja omalaatuisuutemme kykenemme hyväksymään ne myös toisessa. Meissä kaikissa on piilotettuna helmiä, todellisia aarteita, jotka olemme syystä tai toisesta joutuneet piilottamaan muilta. Olemme saattaneet piilottaa ne myös itseltämme. Parisuhde ja sen kautta syvenevä intimiteetti mahdollistaa niiden löytämisen, kun tulemme kohdatuiksi rakkaudella, myötätunnolla ja lempeydellä. Kun tunnemme olomme riittävän turvalliseksi, voimme paljastaa ja tutkia myös niitä alueita, jotka on piilotettu, kielletty tai sammutettu.

Toinen asia mikä meitä saattaa estää tulemasta nähdyksi rakkaudessa on se, että tulkitsemme maailmaa ja odotamme myös toisten tulkitsevan sitä siten, kuin itse sen koemme – rakkautta myöten. Osoitamme rakkauttamme siten, kuin itse koemme tulevan rakastetuksi emmekä ymmärrä, miksi kumppanimme saattaa kokee asian toisin. Meillä kaikilla on yksilölliset emotionaaliset- eli rakkaustarpeet. Rakkaustarpeita ei voi sammuttaa tai kieltää. Kun rakkaustarpeisiimme vastataan, tunnemme itsemme rakastetuksi ja onnelliseksi. Kun opimme tunnistamaan kumppanimme rakkaustarpeet ja osaamme täyttää ne tavalla, joka saa juuri kumppanimme tuntemaan itsensä rakastetuksi, saamme hänessä aikaan rakkauden tunnetta.

Jos emme ymmärrä ja arvosta kumppanimme rakkaustarpeita sekä opi täyttämään niitä tavalla, jolla kumppanimme kokee tulevan rakastetuksi, emme saa luotua kumppaniimme vahvaa ja turvallista tunnesidettä. Tämä voi aiheuttaa turhia ristiriitoja, kun tarpeet ja näkemykset niiden täyttämisestä eivät kohtaa. Kun osoitamme kumppanillemme systemaattisesti rakkauttamme tavalla, jolla hän tuntee erityisesti tulevansa rakastetuksi, vahvistamme tunnesidettämme, emotionaalista turvallisuuden tunnetta sekä tunnetta siitä, että toinen näkee, hyväksyy ja rakastaa minua sellaisena kuin olen.

Kuuluisat tiedemiehet James Bowlby ja Mary Ainsworth tulivat siihen tulokseen, että todella kukoistaaksemme ja kasvaaksemme ihmisinä tarvitsemme turvallisen kumppanin, josta voimme ammentaa voimaa ja turvan tunnetta myös muille elämän aloille.

Luomalla ja vahvistamalla joka päivä tunneyhteyttämme kumppaniimme sekä vahvistamalla emotionaalista turvallisuudentunnetta vahvistamme paitsi parisuhdettamme, myös itseämme. Ja sitä kautta voimme kasvaa yhdessä kokonaiseksi tullen nähdyksi, kuulluksi ja juhlituksi juuri sellaisena kuin olemme.

”Rakkaussuhteiden ei ole tarkoitus olla pelkkää riemua ja hauskanpitoa; ne ovat myös paikkoja, joissa ihmiset kohtaavat korjatakseen sitä mikä on rikki ja löytääkseen tasapainoa siihen, mikä on epätasapainossa.” – Sue Johnson, Suojelen sinua kaikelta

Keskustelu jatkuu osoitteessa www.saturakkaus.fi

 

3 kommenttia

  1. […] edellisessä kirjoituksessani yhdessä kokonaiseksi – osa 2 rakkaustarpeita ja niiden täyttämistä sekä parisuhteen tarkoitusta tärkeänä […]

  2. […] edellisessä kirjoituksessani yhdessä kokonaiseksi – osa 2 rakkaustarpeita ja niiden täyttämistä sekä parisuhteen tarkoitusta tärkeänä […]

  3. […] edellisessä kirjoituksessani yhdessä kokonaiseksi – osa 2 rakkaustarpeita ja niiden täyttämistä sekä parisuhteen tarkoitusta tärkeänä […]

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.